Fungující a přátelské město pro všechny.

Fungující a přátelské město
pro všechny.

Kdo jsme a co jsme dokázali

Naše historie

Naše začátky

Naše sdružení bylo před rokem 2014 skupinou aktivních rodičů, kteří si pro život vybrali právě Mníšek a zajímali se o zlepšení podmínek pro život svých rodin ve městě. Chodili jsme na zasedání zastupitelstva, žádali jsme o navýšení kapacit školek a školy, usilovali jsme o opravu dětských hřišť a také o rozšíření služeb. Vytvořili jsme neformální, poměrně dost velkou skupinu, která se také zajímala o způsob vzdělávání dětí na základní škole, a podařilo se nám prosadit zřízení první třídy se systémem vzdělávání Začít spolu. A zjistili jsme, že pro realizaci některých nápadů nestačí, abychom byli aktivními občany, ale pomůže, když se budeme přímo podílet na vedení města. A tak jsme sestavili naši první kandidátku a kandidovali ve volbách do zastupitelstva města pro volební období 2014 – 2018. A byli jsme úspěšní – do zastupitelstva obce byly zvoleny Daniela Páterová a Eva Wollnerová.

2014 - 2018

V tomto volebním období se nám podařilo především navrhnout, zprocesovat a zahájit výstavbu multifunkčního Pavilonu, který zásadně navýšil kapacitu školy i družiny a přinesl do města důstojné prostory pro kulturně-společenské akce a spolkové a další činnosti včetně nového mateřského centra. Dále postavit novou tělocvičnu při ZŠ Mníšek, opravit a zřídit nová dětská hřiště, podpořit novou dětskou lékařku, aby mohla otevřít třetí ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, navýšit finanční příspěvek z rozpočtu města spolkům působícím ve městě a navázat s nimi pravidelnou spolupráci, zahájit projekt participativního rozpočtu, zrealizovat „klikací rozpočet“, dokončit obnovu křížové cesty na Skalce a v neposlední řadě udržovat kvalitní vztahy s okolními obcemi.

Při tom všem se nám podařilo zůstat součástí komunity rodičů a občanů Mníšku, podílet se na volnočasových aktivitách jako dobrovolníci a také si vážíme toho, že jsme stále přátelé.

2018 - 2022

Ve volbách v roce 2018 se do zastupitelstva dostala Daniela, druhý mandát nám utekl o pouhých 20 hlasů. Stále jsme však těmi aktivními občany, kteří usilují o lepší podmínky pro život v našem městě. Jsme už moudřejší, snažíme se předávat naše zkušenosti našim novým členům, kteří nás obohacují svým aktuálním pohledem na danou problematiku, poučili jsme se z našich chyb a už víme, že důležitější než předstírání dokonalosti je upřímnost, pravdomluvnost a respekt.

Také už se tak nerveme o místo na slunci, nepotřebujeme být pořád vidět a slyšet, ale klidným pozorováním situace, zjištěním relevantních informací a aktivitou ve vhodnou chvíli dokážeme dosáhnout našich cílů.

Jsme to pořád my

Přítomnost

V Mníšku žijeme rádi, mnozí z nás zde také pracují a všichni zde trávíme svůj volný čas. Mníšek vnímáme jako krásné a příjemné místo pro život našich rodin. A proto se chceme i v dalším volebním období podílet na vedení města a dosáhnout tak zkvalitnění podmínek pro všechny občany Mníšku. Získali jsme za těch několik let také mnoho nových znalostí a to nejen ve svých oborech, v oblastech týkajících se našich zaměstnání, ale také se stále vzděláváme v oblastech, které nás zajímají – školství, zdravotnictví, IT, doprava, stavebnictví. Víme, že tyto znalosti budeme při vedení našeho města potřebovat.

Potkáváme se v Mníšku snad úplně všude – na zastávkách, na náměstí, na hřišti, v obchodě, ve škole, ve školce, v kostele, na Skalce, při kulturních i sportovních akcích, při čekání na naše děti, než jim skončí škola, družina, kroužek, když doprovázíme naše rodiče či prarodiče k lékaři. Jsme rodina a mluvíme spolu. O tom, co nás těší, co se nám líbí, co nás baví a také o tom, co nás mrzí, co se nám nelíbí. A hledáme způsoby, jak si to hezké udržet a to, co lze, zlepšit. Vedeme dialog s vámi, našimi sousedy, mezi sebou navzájem, a když můžeme, pomůžeme.