Fungující a přátelské město pro všechny.

Fungující a přátelské město
pro všechny.

Děkujeme!

Získali jsme díky vám 3 mandáty.

Chceme opět Mníšek posunout vpřed.

01.

Nová knihovna

Mníšek si zaslouží novou moderní a multifunkční knihovnu 21. století, která se stane místem poznávání a setkávání všech generací. Prostor, kde můžete studovat, pracovat i relaxovat.

02.

Kvalitní škola

Každé mníšecké dítě má své místo v mníšecké škole, předškoláci ve školkách nebo dětských skupinách. Máme kvalitní školství s podporou zřizovatele. Investujeme do rozšíření kapacity, vybavení a technologií.

03.

Bezpečné město

Pohybujeme se po Mníšku bezpečně na kole i pěšky. Strážníci prochází městem a spolupracují se školami a školkami. Každý zná svého strážníka. Ulice nejsou závodní dráha.

04.

Moderní doprava

Jezdíme po kvalitních a udržovaných silnicích, dostaneme se pohodlně veřejnou dopravou do okolních obcí i vzdálenějších měst. Máme kde parkovat. Nahrazujeme retardéry moderním inteligentním řešením.

05.

Přátelská radnice

U naší starostky jsou dveře vždy otevřené. Maximum záležitostí vyřídíte online z domova a ostatní každý pracovní den na úřadě.  

06.

Aktivní komunita

Dobře fungující spolky podporované městem poskytují kvalitní služby občanům. Vylepšujeme spontánně vytvořená místa pro sousedské setkávání.

07.

Volný čas dětí

Vytváříme místa pro aktivity mníšeckých dětí a teenagerů. Nový skatepark s inline dráhou a zázemím. Budujeme park v okolí Pavilonu.  Podporujeme rozvoj mateřského centra.

08.

Komfort v Mníšku

Dbáme, aby ve městě fungovaly služby typu pošty s dostatečnou otevírací dobou či nejrůznější lékařské ordinace. Vybudujeme také psí hřiště s možností koupání.

Milujeme Mníšek. A proto jdeme do toho.

— 01

Daniela Páterová

Mníšek pro mě není jenom místo, kde přenocujeme, ale především místo kde pracuji, vychovávám naše děti a relaxuji. Jsem hrdá na to, že jsem v době, kdy jsem byla místostarostkou, dokázala postavit 3 nová dětská hřiště, 2x navýšit kapacitu mateřských škol, podílet se na výstavbě nové tělocvičny, navrhnout, zprocesovat a zahájit výstavbu Pavilonu a mnoho dalšího. Jsem připravena pokračovat v tomto úsilí a realizovat další smysluplné projekty a záměry.

Video: Chci fungující a přátelské město pro všechny.

— 02

Zdeněk Vyskočil

Od okamžiku, kdy jsme se s rodinou do Mníšku nastěhovali, jsme se také zapojili do dobrovolnických akcí. To naplňuje naše předsevzetí, že v Mníšku chceme žít, ne jen přespávat. Pracuji jako programátor a team leader ve velké IT společnosti. Tato pracovní role mě naučila, jak důležitý je každý člen týmu a že pouze dobrá a přímá komunikace může zajistit úspěch celého týmu. Do mníšeckých školek bych rád zavedl moderní systém pro komunikaci s rodiči.

Video: Do diskuze chodím pro řešení, ne vyhrávat

— 03

Marek Inderka

Posledních sedm let učím na místní základní škole a zároveň jsem od roku 2018 vedoucím školní jidelny. Vždy jsem se zajímal o kvalitu vzdělávání a využití volného času dětí a mládeže. Vzhledem ke složité situaci se školami všech stupňů v Mníšku bych se chtěl primárně věnovat této oblasti, ale určitě mě zajímá i situace kolem života seniorů, dopravy, využití náhradních zdrojů energie.

Video: Minulost nezměníme - řešíme přítomnost a tvoříme budoucnost.

— 04

Josef Dvořák

Již od dětství jsem členem Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy a poslední tři roky i členem výjezdové jednotky, která slouží k ochraně majetku a zdraví nejen občanů Mníšku, ale i okolních obcí. Díky svému otci, který mě od mala vedl k práci pro hasiče, jsem se rozhodl vést kroužek mladých hasičů a chci v tomto působení nadále pokračovat a svým úsilím přilákat více mladých zájemců

— 05

Ondřej Solnička

Vnímám se jako učitel a milovník přírody. Na zdejší základní škole učím již desátým rokem, z toho čtvrtým rokem působím na pozici zástupce ředitelky.

Baví mě práce s dětmi, pro kterou je mi velkou inspirací František Tichý – ředitel gymnázia Přírodní škola. Mezi mé další zájmy pak patří fotografování, zpěv, jízda na kole a obecně trávení času v přírodě. Díky působení ve zdejší škole nabízím vhled do problematiky školství na Mníšku a práci na jejím posouvání.

— 06

Jitka Vočková

Několik let jsem učila na střední škole, jsem členkou školské rady na střední škole a posledních sedm let učím na Základní škole v Mníšku pod Brdy. Děti jsou naší důležitou součástí života, jejich vzdělávání a výchova je pro mě jakási tvorba “budoucnosti” a naděje v lepší společnost. Do komunální politiky bych chtěla přinášet podněty a nápady v oblastech, které mi jsou blízké, a které díky své profesi znám.

— 07

Jiřina Elčknerová

Chtěla bych, aby byl Mníšek místem, kde se bude dařit mojí rodině. Kde se děti bezpečně pěšky nebo na kole dostanou do školy, která bude personálně i technicky vybavena pro kvalitní výuku. Představuji si Mníšek jako město, kde i po skončení výuky budou mít děti (nejen ty nejmenší) kde trávit volný čas. Mým snem by byla moderní knihovna, pro děti i dospělé, s kvalitním IT zázemím, ideálně v blízkosti školy.

— 08

Tadeáš Takeshi Richter

Studuji Univerzitu Palackého v Olomouci, kde se věnuji oboru Rekreologie – pedagogika volného času. Díky studiu jsem se začal více věnovat problematice trávení volného času. Sám jsem totiž jako malý prošel více organizacemi, které v Mníšku pracují s dětmi a vzdělávají je. Proto bych se rád dále věnoval rozvoji mníšeckých spolků a také našel způsoby jak přivést občany Mníšku k volnočasovým aktivitám.

— 09

Zora Kasiková

Mníšek si mne před devíti lety získal komunitní atmosférou a množstvím kulturních akcí, jež se tu konaly od jara do podzimu. Ráda bych, aby takový byl znovu a dál – při spolupráci Města, spolků a veřejnosti. Jedinečnou atmosféru Barokního areálu Skalka musíme chránit. Městský úřad má být otevřený, efektivní a spolupracující a vstřícně a objektivně komunikovat s občany. Věřím ve vzájemný respekt a ve vizi města pro rodinu.

— 10

Veronika Malá

Moje rodina je s městem spjata po několik generací, mám k Mníšku hluboký osobní vztah. Chtěla bych napomoci rozvoji volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny dětí. Už čtrnáct let pracuji v ordinaci praktického lékaře v Mníšku pod Brdy. Mojí prioritou je tedy podílet se na bezproblémovém fungování zdravotního střediska a zlepšení podmínek pro pacienty.

— 11

Eva Wollnerová

Mníšek jsem si zamilovala, a proto jsem brzy po nastěhování neváhala a aktivně se zapojila do místního dění. Vedla jsem mateřské centrum, v letech 2014 – 2018 jsem byla zvolena zastupitelkou za toto sdružení, byla jsem předsedkyní Finančního výboru. V Mníšku chci i nadále podporovat místní sdružení, spolky a kluby, které svými aktivitami výrazně přispívají k aktivnímu trávení volného času dětí a dospělých.

— 12

Tereza Herdová

V našem městečku žiju s rodinou dvanáct let. Záleží mi na zachování jeho přírodního charakteru a na tom, abychom více podporovali činnost spolků, kvalitní vzdělávání dětí, péči o lidi v těžké životní situaci a starší obyvatele. Souvisí to také úzce s mou prací v nadaci, která podporuje aktivní lidi v tom, aby se setkávali a společně vytvářeli místa, kde je radost žít.

— 13

Zuzana Bajerová

V Mníšku jsme s rodinou našli krásné místo pro život. Pracuji jako vedoucí služby podpory samostatného bydlení pro lidi se znevýhodněním. Uvědomuji si, že pro dobrý start do života děti potřebují nejen kvalitní vzdělávání, ale taky smysluplné využití volného času. Ráda bych podpořila další aktivity pro lepší život lidí každého věku a rozvoj sociálních služeb pro ty, kdo je potřebují.

— 14

Kateřina Vojkůvková

Znám v Mníšku hodně lidí a baví mě je propojovat. Učím japonštinu, tlumočím a také jsem kurátorkou evangelické farnosti na Dobříši a nově i výpomocnou kazatelkou. Už léta organizuji akci Diakonie Krabice od bot. Ve městě bych ráda realizovala útulnější knihobudky, u školy cyklobox a povzbudila lidi, aby více kompostovali. Budu se také snažit, aby nezaniklo přímé autobusové spojení na Příbram, zejména ranní školní spoj.

— 15

Tereza Kučerová Tvardíková

Mníšku bych ráda nabídla své zkušenosti právníka. Orientuji se ve fungování obecní samosprávy i státní správy. Chápu dobře vztahy mezi vedením města a úřadem, stejně jako mezi městem a jeho příspěvkovými organizacemi a vím, že bez vzájemného respektu a komunikace na profesionální úrovni nelze dosáhnout ničeho. Umím řešit komplikované majetkoprávní vztahy. Denně se zabývám tvorbou smluv z různých oblastí týkajících se fungování obce a úřadu. V osobním i profesním životě vždy preferuji dohodu před silovým řešením.

Chcete také  v Mníšku novou moderní knihovnu 21. století?

Vzdělávací a informační centrum města.

Prostor pro besedy, výstavy, přednášky.

Multimediální studovna, relaxační zóna.

Mníšek si zaslouží moderní multifunkční knihovnu, která se stane místem poznávání a setkávání všech generací. Rádi bychom navázali na úspěch Pavilonu a v jeho blízkosti vybudovali další atraktivní stavbu, která bude nabízet služby spojené s výpůjčkou knih a dalších nosičů (např. elektronických čteček knih), s přístupem na internet, prostory pro besedy, výstavy, přednášky, sloužit jako studovna a zázemí pro dospělé i děti čekající na odpolední aktivity nebo dopravu domů. Prostor, kde můžete studovat, pracovat i relaxovat.

Naslouchám, slyším Vás, vnímám Vaše nápady, podněty a návrhy a pokud je to v souladu se směřováním města, ráda je uplatním.

Mníšek je náš domov. Žijeme zde rádi.

Nebudeme dělat „velkou“ politiku, ani politikařit, budeme pracovat na tom, aby se nám všem v Mníšku dobře žilo. Míň mluvit, víc pracovat. Méně analyzovat, více realizovat. Potkáváme se s vámi při běžných činnostech, a proto víme, co vás i nás trápí. Mníšek vnímáme jako komunitu lidí, kteří zde rádi žijí, pracují, tráví svůj volný čas.